Carrer Castell s/n - 17244 Cassà de la Selva - Telèfon 972 46 07 25 - Fax 972 46 32 13 - e-mail : info@genercasadevall.com